حلال‌ها

شرکت اطلس پوشش محافظ حلال‌های زیر را در دو گرید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی برحسب نیاز مشتریان، در بسته‌بندی‌های 1، 4 و 20 لیتری به فروش می‌رساند:

  • استون (صنعتی و آزمایشگاهی)

  • تولوئن

  • زایلن (صنعتی و آزمایشگاهی)

  • بوتیل استات (صنعتی و آزمایشگاهی)

  • بوتیل گلایکول

  • اتانول (صنعتی و آزمایشگاهی)

  • متانول (صنعتی و آزمایشگاهی)

  • بنزیل الکل