شرکت اطلس پوشش محافظ

شماره ثبت: 522271

حوزه فعالیت: پوشش های محافظتی و سیستم های ضد خوردگی

نشانی: آدرس: تهران –میدان حسین آباد – ساختمان مهدی

شماره تماس: 22976801-021

آدرس ایمیل: info@atlascoating.com