طراحی و انجام آزمون‌های مشخصه‌یابی پوشش‌ها و نانوذرات

شرکت اطلس پوشش محافظ به پشتوانه یک دهه تحقیق و توسعه توسط نیروی‌های متخصص خود آمادگی طراحی، انجام، رسم و تحلیل آزمون‌های خوردگی، الکتروشیمیایی، ارزیابی خواص پوشش‌ها، سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات، رنگدانه‌ها و نانوحامل‌های مختلف را دارد.

EIS-Polar

تکنیک‌های الکتروشیمیایی و خوردگی

 • انجام آزمون‎‌ طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، پردازش داده‌ها با مدل‌های الکتروشیمیایی

 • انجام آزمون‎‌ پلاریزاسیون، پردازش داده‌ها با مدل‌های ریاضی و روش تافل

 • انجام آزمون‎‌ طیف‌سنجی نویز الکتروشیمیایی (Noise) و پردازش با روش‌های مرسوم و Wavelet

 • آزمون‌ پاشش مه نمکی (Salt Spray)

 • آزمون جدایش کاتدی (Cathodic Disbonding)

Tensile-DMTA

ارزیابی خواص فیزیکی مکانیکی پوشش‌ها

 • آزمون چسبندگی Pull off در دو حالت تر و خشک

 • آزمون چسبندگی Cross-cut

 • آزمون مقاومت در برابر حریق از طریق شعله مستقیم و غیرمستقیم (Direct or Indirect Flame)

 • آزمون مکانیکی-حرارتی دینامیکی (DMTA)

 • آزمون کشش (Tensile)

 • آزمون گرما وزن‌سنجی (TGA-DTG)

Chemical resistance

ارزیابی خواص مقاومت شیمیایی پوشش‌ها

 • آزمون‌های مقاومت در برابر مواد اسیدی و قلیایی، حلال‌ها، شوینده‌ها و روغن‌ها به روش غوطه‌وری

 • آزمون‌های مقاومت در برابر مواد اسیدی و قلیایی، حلال‌ها، شوینده‌ها و روغن‌ها به روش لکه‌گذاری

 • آزمون‌های مقاومت در برابر MEK (MEK rub test) و سایر حلال‌ها

test2

ارزیابی شیمی سطح پوشش‌ها

 • آزمون FT-IR ATR

 • آزمون Raman Confocal

 • آزمون زاویه تماس Contact Angle

Charecterization

مشخصه‌یابی ذرات از طریق انجام و تحلیل آزمون‌ها

 • آزمون FT-IR

 • آزمون رامان Raman

 • آزمون UV-vis

 • پتانسیل زتا

تحلیل نتایج آزمون‌ها

 • برازش (Fit) و تفکیک پیک‌ها (Deconvolution) آزمون‌های XPS، FTIR و Raman


لازم به ذکر است برای تمامی موارد بالا، شرکت اطلس پوشش محافظ آمادگی تحلیل و نگارش فارسی و انگلیسی نتایج را جهت استفاده در گزارشات داخلی و بین‎‌المللی دارد.