رتبه سوم پژوهشگاه رنگ

رتبه سوم پژوهشگاه رنگ در رتبه بندی scimago

بر اساس نظام رتبه‌بندی Scimago، پژوهشگاه رنگ رتبه سوم مراکز پژوهشی ایران را کسب کرد. بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه رنگ، نظام رتبه‌بندی سایماگو یکی از جامع ترین نظام‌های رتبه بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش محور در جهان محسوب می‌شود. نظام رتبه بندی Scimago آخرین رتبه‌ بندی دانشگاهها و مراکز پژوهشی را در…