business

خدمات بازرگانی

شرکت اطلس پوشش محافظ با استفاده از نیروی متخصص، همگام با استانداردهای روز جهان، انواع محصولات صنعت رنگ، پوشش و چسب را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کند. همچنین این شرکت آمادگی واردات مواد اولیه صنایع مربوطه به کشور را دارد.

  • حلال‌ها و رقیق کننده‌ها
  • رزین‌ها، خشک کننده‌ها و سخت کننده‌ها
  • افزودنی‌ها
  • پیگمنت‌ها و پرکننده‌ها
  • نانو مواد (چارچوب‌های فلز-آلی، چارچوب‌های کووالانسی-آلی، اکسید گرافن و انواع اصلاح شده آن، نانو لوله‌های کربنی و انواع اصلاح شده آن، کره‌های کربنی و انواع اصلاح شده آن، مکسین‌ها)
  • اصلاح کننده‌های سطح و اکتیوکننده‌ها