رنگدانه‌ها و پرکننده‌ها

رنگدانه‌های و پرکننده‌های زیر در حجم محدود (1 کیلویی) مطابق با نیاز مشتریان موجود می‌باشند:

  • تیتان آلمانی

  • تیتان چینی

  • اکسید آهن اخرایی

  • فسفات روی

  • اکسید روی

  • تالک

  • کربنات کلسیم

  • باریت