افزودنی‌ها

افزودنی‌های زیر در حجم محدود (100 تا 500 گرم) مطابق با نیاز مشتریان موجود می‌باشند:
ضدکف مناسب پوشش‌های حلالی
ضدکف مناسب برای پوشش‌های فاقد حلال
پخش‌کننده رنگدانه‌های آلی در بستر رزین‌های حلالی
پخش‌کننده رنگدانه‌های معدنی در بستر رزین‌های حلالی
بنتون 34
اروزیل 200