بازدارنده‌های خوردگی


بازدارنده‌های خوردگی موادی هستند که برای کاهش یا جلوگیری از خوردگی فلزات با تشکیل یک لایه محافظ بر روی سطوح آنها طراحی شده‌اند. این بازدارنده‌ها می‌توانند آلی، حاوی هترواتم‌هایی مانند نیتروژن یا گوگرد، یا غیرآلی مانند کرومات‌ها یا فسفات‌ها و  نیز کاتیون‌های معدنی باشند. آن‌ها از طریق مکانیسم‌هایی مانند جذب یا رسوب از طریق واکنش با فلز برای ایجاد یک لایه محافظ عمل می‌کنند. بازدارنده‌های خوردگی که به طور گسترده در صنایعی مانند نفت، گاز و خودروسازی استفاده می‌شوند، با ممانعت از فرآیندهای خورنده، به طول عمر سازه‌های فلزی و تجهیزات کمک می‌کنند. با  توجه به اثرات زیست‌محیطی برخی از این بازدارنده‌ها، تحقیقات مداومی برای جایگزین‌هایی سازگار با محیط زیست انجام شده است، در حالی که اثربخشی آنها به عواملی مانند غلظت، دما و شرایط محیطی خاص بستگی دارد. شرکت اطلس پوشش محافظ، به پشتوانه بیش از یک دهه پژوهش تیم تحقیق و توسعه آن در حوزه بازدارنده‌های ضدخوردگی، انواع بازدارنده‌های خوردگی محیط اسیدی، قلیایی و خنثی را برای کاربرد در حوزه‌های مختلف ارایه می‌دهد. این شرکت موفق به تولید بازدارنده‌های خوردگی با کارایی بالا در محیط اسیدی جهت اسیدشویی لوله‌های انتقال نفت، گاز و مخازن قبل از پوشش‌دهی شده است. استفاده از این نوع بازدارنده‌ها در فرآیند اسیدشویی منجر به اکسید شدن کمتر سطح فلز بعد از آب‌شویی گردیده و در نتیجه در صورت اجرای درست سامانه‌های پوششی بعدی بر سطح فلز، میزان جدایش پوشش را تحت حفاظت کاتدی به حداقل می‌رساند. بازدارنده‌های محیط خنثی هم به صورت پیگمنتهای ضدخوردگی برای استفاده در پوشش‌های پلیمری طراحی شده‌اند و هم برای مصارف صنعتی نظیر برج‌های خنک کننده، روان‌کننده‌ها و صنعت نفت و گاز. بازدارنده‌های قلیایی برای شوینده‌های قلیایی و محیط‌های بتنی مناسب می‌باشند.