پوشش‌های تبدیلی


پوشش‌های تبدیلی برای بهبود مقاومت در برابر خوردگی، تقویت چسبندگی پوشش آلی یا در حالت ایده‌آل، ایجاد هر دو ویژگی روی فلزات اعمال می‌شوند پوشش‌های تبدیلی ضدخوردگی، عمدتاً با تشکیل لایه‌های اکسیدی پایدار بر روی سطح فلزات به حفاظت از فلزات در مقابل فرآیند اکسیداسیون منجر می‌شود. این پوشش‌ها، به وسیله واکنش‌های شیمیایی یا الکتروشیمیایی، لایه‌هایی محافظتی را روی فلزات ایجاد یا تقویت می‌کنند. این لایه‌های محافظتی نه تنها از خوردگی سطح فلزها جلوگیری می‌کنند بلکه همچنین خصوصیات ظاهری جذابی دارند. از پوشش‌های تبدیلی می‌توان در تمام فلزاتی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، اعم از آلومینیوم، روی، کادمیم، آهن، مس و آلیاژهای مختلف، منیزیم، نقره و غیره، بهره برد. از جمله پوشش‌های تبدیلی که شرکت اطلس پوشش محافظ ارایه می‌کند می‌توان به پوشش‌های زیر اشاره کرد:

  • پوشش‌های تبدیلی فسفاته

  • پوشش‌های تبدیلی فلز/آلی (MOF)

  • پوشش‌های تبدیلی هیدروکسید لایه‌ای مضاعف (LDH)

  • پوشش‌های تبدیلی کروماته

  • پوشش‌های تبدیلی زیرکونیوم

  • پوشش‌های تبدیلی بر پایه عناصر کمیاب خاکی