معرفی شرکت

درباره اطلس پوشش محافظ شرکت اطلس پوشش محافظ در سال 1397به عنوان مجموعه ای دانش محور توسط گروهی از فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی دانشگاهی با هدف کاربردی سازی فناوری های نوین در صنعت رنگ و پوشش، تاسیس شده است. این شرکت فعالیت های خود را با بهره گیری از دارایی ارزشمند نیروی انسانی…