پوشش‌های پایه آب پس از استفاده مستقیم بر روی سازه‌های فلزی، به سرعت دچار زنگ زدگی می شوند. علاوه براین بدلیل خوردگی فلز در محیط آب  نمی توان این پوشش‌ها را در قوطی‌های قلزی ذخیره کرد. افزودنی‌های ضد خوردگی بعد از اضافه شدن در رنگ از تشکیل فیلم نازک زنگ زده روی آهن که معمولا ً به صورت لکه‌های قهوه‌ای رنگ اثرات قابل مشاهده ای را به جا می گذارند و ممکن است باعث خوردگی بیشتر شود، جلوگیری می کنند.

 محصول  APC-FRI به عنوان یک بازدارنده خوردگی مناسب برای فرمولاسیون پوشش‌های پایه آب توصیه می‌شود. این محصول فاقد نیترات می باشد و با  اعمال 1 تا 2 درصد وزنی در فرمولاسیون رنگ می تواند به مقدار قابل توجه‌ای میزان زنگ زدگی رو سطح فلز را کاهش دهد.

  APC-FRI بهتر است در مرحله ی آسیاب به همراه دیگر پرکننده ها و پیگمنت ها به رنگ اضافه بشود. این محصول می تواند در انواع پوشش‌های پایه آب (شامل اکریلیک ، وینیل استات ، PVDF و اپوکسی) استفاده بشود.

 

 

 

Powder, white Appearance
1.7 g/cm3 Density
1-2 wt.% Dosage of use
Milling and dispersion stage State of use
Partially soluble Solubility in water
Neutral pH
None hazardous Toxicity