رنگدانه ضد خوردگی هیدروکسید لایه مضاعف

نگهداری، تعمیر و تعویض قطعات و سازه‌های فلزی که دچار خوردگی می‌شوند، هزینه‌های بالایی را طلب می‌کند. خوردگی یکی از پرهزینه‌ترین مسائل و مشکلات برای صنعت است که سبب اتلاف هزینه‌های بسیار زیاد و صرف وقت و کار نیروی انسانی در این زمینه می‌شود. این هزینه‌ها می‌تواند به طور مستقیم در استفاده از رنگ‌ها و مواد بازدارنده در فرآیند خوردگی، تعمیر قطعات فلزی یا استفاده از فولاد صرف شود و به طور غیرمستقیم در هزینه‌های ناشی از خرابی، خطرات زیست‌محیطی، تعطیلی و ازکارافتادگی یک کارخانه تاثیرگذار باشد. یکی از متداول‌ترین روش‌های محافظت در برابر خوردگی اعمال پوشش آلی است. ۸۵ تا ۹۰ درصد تمام سطوح فلزی در جهان با پوشش‌های آلی پوشیده شده‌اند. پوشش های آلی به دلیل نقش سدکنندگی در برابر نفوذ عوامل خورنده می توانند از زمینه فلزی زیرین در برابر خوردگی حفاظت نمایند. اما نفوذ عوامل خورنده به درون پوشش باعث تخریب آن و کاهش نقش سدکنندگی می‌گردد. برای رفع این مشکل و بهبود خواص حفاظت از خوردگی پوشش از رنگدانه های ضد خوردگی به همراه پوشش استفاده می شود. با توجه به اینکه رنگدانه‌های پایه کرومات دارای سمیت بالا و خطرات زیست فراوان محیطی می باشند، پژوهشگران در حال بررسی مواد جایگزینی هستند که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی، خواص ضد خوردگی مناسبی نیز داشته باشند.

شرکت اطلس پوشش محافظ برای جایگزینی کرومات و فسفات روی در پوشش‌های ضد خوردگی بر روی تهیه مواد نانومتری LDH با آنیون‌های مختلف واقع در مناطق بین لایه‌ها به عنوان یک رنگدانه ضدخوردگی تمرکز کرده است واز این رو محصولی تحت عنوان APC-LDH-110  معرفی کرده است  . این رنگدانه ضد خوردگی مناسب پوشش‌های حفاظتی پایه حلال می‌باشدکه باید حدود 2 الی 5 درصد وزنی به پوشش اضافه شود.

نتایج آزمون مه نمکی را بر روی 3 نمونه در تصاویر زیر آورده شده همانطور که مشاهده‌ می‌شود پوشش اپوکسی حاوی رنگدانه ضد خوردگی APC-LDH-110  پس از 800 ساعت نسبت به پوشش اپوکسی خالص و اپوکسی حاوی فسفات روی کمتر دچار خوردگی شده است.

مزایای فناوری و محصول

  • قابلیت دسترسی به مواد اولیه در داخل کشور

  • راندمان بازدارندگی بالاتر نسبت به سایر رنگدانه های ضد خوردگی

  • عدم سمیت و آلودگی محیط زیست در مقایسه با رنگدانه های ضد خوردگی

  • ایجاد قابلیت خود ترمیم شوندگی برای پوشش های پلیمری

 

بررسی اقتصادی و بازار

  APC-LDH-110 به عنوان محصولی که کیفیت فنی قابل قبول دارد. دارای تاییدیه

  • نانومقیاس ستاد ویژه ستاد فناوری نانو

  • شرکت پکاشیمی

  • شرکت ماهلا

  • ثبت اختراع داخلی (2 مورد)

  • ثبت اختراع در ژاپن

این محصول توانایی رقابت با رنگدانه فسفات روی دارد. رنگدانه فسفات روی در بازار هر کیلو 75-45هزار تومان است و میزان استفاده آن حدودا 10-15 درصد وزنی پوشش در حالی که میزان استفاده   APC-LDH-110 حدودا 1-5 درصد وزنی پوشش می‌باشد

 

White, Powder Appearance
2.2 Density (g/cm2)
38 Oil Absorption (g/100g)
2 Zn/Al ratio
9 P content (%)
1-5 Average particle size (microns)
6-7 pH
12 months at 25 °C Storage time